Breathe-3

 Breathe-3

Projektet Breathe skapade ett internationellt nätverk i samarbete med konstnärer, poeter, författare och tonsättare bosatta i Göteborgsregionen. Syftet med Breathe-3, projektets tredje etapp var att skapa några nya samarbetsprojektprojekt och samtidigt undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att samarbeta på distans i samband med konstnärlig verksamhet. Vilka möjligheter (och begränsningar) har internet i det fallet? Räcker det att kommunicera med hjälp av e-post? Kan geografiska avstånd elimineras?

Projektet Breathe-3 startades hösten 2001 och manifesterades med en utställning på Röda Sten, Göteborg 14.10 – 13.10 2002. Projektet inleddes med ett ansökningsförfarande. Information om Breathe-3 spreds i första hand via kontaktnätet som byggts upp genom Breathe-1 och -2. Vid urvalet premierades kulturöverskridande samarbeten mellan konstnärer på stort geografiskt avstånd från varandra och verksamma inom olika genrers.

I utställningen och på hemsidan Breathe presenterades de arbetsprocesser som förekommit de enskilda verken. Samtidigt var det en önskan från projektledningens sida att utställda verk skulle fungera självständigt utan att betraktaren behövde ta del av den arbetsprocess som fanns att tillgå. 

Utställda verk / medverkande

Twice a man, ljudkonstnärer, Sverige / Artister bosatta i USA, England, Finland, Tyskland och Holland. Twice a man bad vänner bosatta i utlandet spela in ljud och ta bilder och skicka filerna till Sverige. Resultatet blev ett ljud och bildkollage med fotsteg, vandringar och förflyttningar som återkommande tema.

Gregg Smith, konstnär, Sydafrika / Annika Norlin och Ingvar Öhrner, skådespelare, Sverige. Smith skrev en dialog och en kortfilm spelades in i trädgårdsföreningen i Göteborg. Denna visades i ett mindre biografrum uppbyggt i Röda Sten.

Cecare Pietroiusti, konstnär, Italien / Studenter från HDK, Sverige. Studenterna samlade på Pietroiustis uppmaning 100-tals föremål som ”absolut inte är konst”.

Maria Jernigan, USA / Stefan Karlsson & Roger Sarjanen, konstnärer, Sverige. I sitt projekt lät de amerikanska och svenska barn rita och måla sin bild av ålderdomen.

Yoko Ono, konstnär, USA / Elisabeth Mathisen, konstnär, Norge. Yoko Ono deltog med fluxusverket Breathe som uruppfördes 1964 och det kommenterades av Elisabeth Mathisen, Norge med ett spel: badminton.

Jannah Loontjens, författare, Holland / Jesper Norda, ljudkonstnär, Sverige. Ett gemensamt videoverk baserat på Loontjens text och Nordas ljudverk; bestående av ljud som vi normalt inte uppfattar upptagna från väggar, element, m.m.

Bo Melin & Andreas Nilsson, konstnärer, Sverige / tio inbjudna konstnärskollegor. Konstnärernas först planerade verk kunde av olika omständigheter inte genomföras. Tillsammans med tiotalet andra svenska konstnärer byggde de istället en sju meter hög fågel i Röda Stens största rum.