Breathe-1

 

Idén till Breathe föddes som en reaktion på det kulturklimat som rådde i Göteborg vid mitten av 1990-talet. Det talades om kulturskymning; Stadsteatern stängdes, Konsthallen saknade budget och slog igen två år efter Stadsteatern. Konstscenen saknade internationellt kulturutbyte. Dessa förhållanden stod i skarp kontrast till de konstnärsdrivna projekten och den aktiva undergroundkulturen. I regionen fanns paradoxalt nog många konstnärer, tonsättare, poeter och författare som var internationellt efterfrågade.

 

Breathe-1  

I augusti 1999 knöts femton konstnärer till projektet, verksamma inom vitt skilda genrers och bosatta på Sveriges västkust. De fick bjuda in utländska artister till en utställning i Göteborg. På detta sätt skapades ett världsomspännande kontaktnät som sedan kom att användas i Breathe-2 och Breathe-3. Initiativtagare och curatorer var Tomas Ferm och Staffan Mossenmark.

Text-, ljud- och bildfiler skickades över nätet. Objekt, CD- och DVD-skivor, partitur, men också målningar skickades med ordinär post. Performance artister kom resandes.

I Glashuset på Konsthögskolan Valand visades målningar, utskrivna fotografier, installationer, texthäften, tryckta T-shirts med poem och andra objekt. Utställningen var öppen under två veckor i oktober.

På scenen Atalante framfördes video, performance och musik som spelades från CD-skivor och även ”live” från partitur. På scen, med hjälp av telefon uppkopplad till högtalare fördes långväga samtal med upphovsmännen. 

Följande personer bjöd in medverkade i Breathe-1: Gunnar D Hansson, Stefan Karlsson, Mikael Olsson, Åke Parmerud, Cecilia Parsberg, Petra Revenue, Jörgen Svensson, Twice a Man, Elin Wikström samt curatorerna Tomas Ferm och Staffan Mossenmark.

En utställningskatalog producerades.

 

Projektet genomfördes med stöd från Göteborgs Stad och Tidskriften Presens producerade en katalog.